odeor.ur

Tarptautinio mokyklų projekto, kuriame dalyvauja mokiniai iš 5 valstybių tinklapis. Šį tinklapį įsipareigojome aptarnauti, pildyti, prižiūrėti 5 metus.